Biologiens historie

Biologiens historie
Biologien kan føre sine rødder tilbage til det gamle Grækenland. Specielt Aristoteles (384 f.Kr. - 322 f.Kr.) gjorde mange iagttagelser om dyr og planters levevis og organiserede disse iagttagelser i teorier. Teorierne holdt sig i mere eller mindre uforandret form helt frem til 1400- og 1500-tallet. I 1600-tallet blev mikroskopet opfundet og banede dermed vej for en mindre revolution indenfor faget. Mikroskopet var med til at rygge kraftigt til diskussionen omkring livets oprindelse, og hvorvidt om livet kunne opstå spontant. En diskussion som fortsatte helt op til Louis Pasteurs forsøg i 1800-tallet og Charles Darwins udgivelse af Arternes oprindelse (The Origin of Species by Means of Nautral Selection) i 1859. Evolutionsteorien blev udviklet af Charles Darwin og var drivkraften i de fremskridt som blev gjort indenfor biologien i de følgende år. Wilhelm Johannesen "opfandt" navnet gen i begyndelsen af det 20. århundrede og dette sammen med opdagelsen af at arveegenskaberne ligger gemt i "kromosomerne" gjorde, at der blev gjort store fremskridt indenfor arvelighedslæren igennem den første del af det 20. århundrede. I 1953 fandt man ud af, at kromosomerne er en dobbeltspiral, som nu benævnes DNA.
Personer med væsentlig indflydelse på biologiens historie
Aristoteles
Anton van Leeuwenhoek
Francesco Redi
Paul Henri Thierry Holbach
Charles Darwin
Louis Pasteur
Johann Gregor Mendel
James Watson
Francis Crick

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Hurdalssjøen — Geographische Lage Akershus (Norwegen) Zuflüsse Hurdalselva Abfluss …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”